Číslo dne

18

Největší počet nabídek na jednu zadanou zakázku v měsíci září na stavební práce. Tento zájem vyvolala zakázka vyhlášená Státním pozemkovým úřadem - Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj.

Aktuality

Konference Asociace pro veřejné zakázky

29. 4. 2014

Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání

více

Financování podnikových inovací

6. 5. 2014

Pracujete na novém produktu, inovujete výrobu, nebo vyvíjíte software? Právě tyto aktivity jsou a také budou hojně podporovány z veřejných financí. Zveme vás na seminář, kde se seznámíte se všemi…

více

Konference Bezpečnost v cloudu

9. 5. 2014

Bezpečnost dat, informačních systémů a sítí zůstává zásadním problémem pro korporátní i privátní uživatele. Vedle toho, Cloud Computing se stal využívaným nástrojem pro zvyšování efektivity a kvality…

více

Konference iCT Day 2014

19. 5. 2014

Konference iCT Day 2014 – Zabezpečení kybernetického prostoru jako součást bezpečnosti státu

více

Růst objemu veřejných zakázek ve stavebnictví

16. 7. 2018

Podle informací vyplývajících ze statistik ÚRS Praha dochází v posledních měsících k razantnímu nárůstu počtu zadaných a zahájených veřejných zakázek v oblasti stavebnictví.

více

Chyby v zakázkách vedou ke krácení dotace

1. 8. 2018

Karlovarský kraj realizoval několik stavebních zakázek, na které čerpal dotační prostředky. Podle názoru kontrolních orgánů se ovšem dopustil závažných porušení především v oblasti nediskriminace účastníků. Konkrétně byla snížena dotace na stavbu jihovýchodního obchvatu Města Cheb a na úpravu silnice z Merklína do Pstruží a to o přibližně 50 mil. Kč.

více

Veřejné zakázky čeká velká změna

10. 10. 2018

Blíží se významný milník v rozvoji transparentnosti procesu výběru dodavatele u veřejných zakázek. Od 18. 10. 2018 nabývá účinnosti zákonná povinnost u všech veřejných zakázek mimo těch tzv. malého rozsahu, zajistit čistě elektronický systém komunikace. A to v případech, kdy zákon předepisuje písemnou formu komunikace, včetně podávání nabídek, a sice pro všechny zadavatele.

více

Nenechte se diskriminovat od zadavatelů veřejných zakázek

26. 9. 2018

Řada zadavatelů se při nastavení podmínek veřejné zakázky vědomě, či nechtěně dopouští diskriminace. Pro uchazeče o zakázku z toho vyplývá, aby se nastavením parametrů zakázky zabýval a v případě podezření na diskriminaci se bránil.

více

Kritéria účasti stavebních firem na veřejných zakázkách

6. 11. 2018

Celkem 86 % ředitelů stavebních firem hodnotí počet zadaných stavebních zakázek v průběhu roku 2018 jako dostatečný.

více

Objasnění nebo doplnění dle § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek

27. 11. 2018

Co říká zákon o veřejných zakázek o objasnění nebo doplnění předložených údajů?

více

< 1 2 3 4 5 >>

Mezi naše odběratele patří

© 2014 GovDaily.cz enovation s.r.o. ISSN 1805-8167
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.