Číslo dne

18

Největší počet nabídek na jednu zadanou zakázku v měsíci září na stavební práce. Tento zájem vyvolala zakázka vyhlášená Státním pozemkovým úřadem - Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj.

Aktuality

Objasnění nebo doplnění dle § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek

27. 11. 2018

Co říká zákon o veřejných zakázek o objasnění nebo doplnění předložených údajů?

Účelem objasnění nabídky je prokázání splnění podmínek účasti k zajištění řádného průběhu zadávacího řízení. Dle zákona o zadávání veřejných zakázek lze požadovat objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů či doplnění dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů. Při objasnění či doplnění je nutné dodržovat zásadu transparentnosti, přiměřenosti a nediskriminace. Za objasnění se považuje i oprava položkového rozpočtu, pokud není dotčena celková nabídková cena nebo jiné kritérium hodnocení nabídek. Požádat o objasnění či doplnění je zadavatelovým právem, nikoliv povinností.

Pokud ho však využije, musí pro něj dodavateli poskytnout přiměřenou lhůtu a zároveň vyzvat k objasnění či doplnění všechny dodavatelé tak, aby nebyla porušena zásada rovného zacházení.

Nejste si jisti správným nastavením zadávacích podmínek u některé veřejné zakázky? Setkali jste se takovouto formou diskriminace a chcete se bránit? Kontaktujte nás na govdaily@govdaily.cz nebo na 255 785 582 a sjednejte si nezávaznou schůzku s našimi odborníky.

Zdroj: ProfiTenderMezi naše odběratele patří

© 2014 GovDaily.cz enovation s.r.o. ISSN 1805-8167
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.