Číslo dne

18

Největší počet nabídek na jednu zadanou zakázku v měsíci září na stavební práce. Tento zájem vyvolala zakázka vyhlášená Státním pozemkovým úřadem - Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj.

Aktuality

Podniky chtějí jednodušší čerpání dotací

1. 4. 2014

Čeští podnikatelé mají o evropské dotace velký zájem, v rámci jejich čerpání by však uvítali celkové snížení administrativní zátěže a zavedení jasných metodik a pravidel u jednotlivých operačních programů.

V březnu 2014 jsme mezi českými podnikateli realizovali průzkum týkající se čerpání evropských dotací. Jak ukázaly jeho výsledky, o dotace je mezi podnikateli velký zájem, jako hlavní překážky jejich využití však podnikatelé vnímají přílišnou administrativní zátěž a nejasné metodiky u jednotlivých operačních programů.

Podívejte se na infografiku s výsledky průzkumu.

V novém dotačním období by mělo opravdu dojít ke zjednodušení pravidel pro čerpání dotací a zpřehlednění celého systému operačních programů,“ říká specialista na dotace pro podniky Mgr. Jiří Kvíz ze společnosti eNovation s.r.o. „Dotace by tak pro podnikatele mohly být ještě atraktivnějším nástrojem financování projektů než doposud. V nadcházejícím dotačním období se připravují také nové formy financování v rámci tzv. finančních nástrojů,“ dodává.

Ty plánuje využít přibližně čtvrtina dotázaných podniků.

Podnikatelé, kteří dotace již využili, se ve velké míře shodují v tom, že na jejich podnikání měly pozitivní efekt. Nejlépe přitom dopadl Operační program Podnikání a inovace, který 72% respondentů, kteří jej využili, ohodnotilo nejvyšší známkou v hodnocení pozitivních dopadů na jejich podnikání. Dobře si tento operační program stojí také v hodnocení pozitivních dopadů dotace na region. Mezi nejhůře hodnocené programy  se v tomto ohledu překvapivě zařadily Regionální operační programy, u kterých má být paradoxně zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity pro investory, základním cílem.

Ve svých podnikatelských záměrech plánuje využítí podpory ze strukturálních fondů EU více než polovina respondentů, u těch co již dotace v minulosti využily, je přitom zájem o další grant výrazně vyšší (63%). Největší zájem je mezi podnikateli o finance na nákup nových technologií. Pouze 19% firem, které dotace doposud nevyužily, je plánuje využít v budoucnosti. Mezi nejčastěji uváděné důvody rozhodnutí dotace nevyužívat patří právě vysoká administrativní zátěž.

Průzkum také ukázal, že 60% podniků, které dotace v minulosti nevyužily, se cítí v této oblasti špatně informováno, přičemž téměř třetina respondentů to zároveň uvedla jako jeden z důvodů, proč o dotace nežádali. Lepší je situace u podniků, které dotace čerpaly – přestože pouze 12% se cítí dostatečně informováno bez nutnosti informace aktivně shánět, 58% podniků ví, jak a kde potřebné informace najít.

Aktuální informace k novému dotačnímu období 2014 – 2020 zazní také z úst představitelů odpovědných státních institucí na konferenci Eurofondy pro podniky 2014+, která se koná 23. dubna v Praze pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj.Mezi naše odběratele patří

© 2014 GovDaily.cz enovation s.r.o. ISSN 1805-8167
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.