Číslo dne

18

Největší počet nabídek na jednu zadanou zakázku v měsíci září na stavební práce. Tento zájem vyvolala zakázka vyhlášená Státním pozemkovým úřadem - Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj.

Aktuality

Smlouvu na veřejnou zakázku lze i přes ustanovení uzavřít písemně

31. 1. 2019

Dne 18. 10. 2018 nabylo účinnosti ustanovení o zadávání veřejných zakázek, které mimo jiné také upravuje jejich pravidla.

V polovině října roku 2018 nabylo účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to již pro všechny zadavatele, které zákon v ustanovení § 4 ZVZ vyjmenovává. Pro zadavatele veřejných zakázek to znamená, že až na zákonem stanovené výjimky, musí s dodavatelem komunikovat elektronickou formou.

Je ale potřeba smlouvy uzavírat pomocí zaručených elektronických podpisů? Odpověď na tuto otázku ve veřejném prostoru zatím chybí. Přesto se dá lehce odvodit. Ministerstvo pro místní rozvoj se vyslovilo, že nebude postihovat neplatností ty smlouvy, které byly podepsané v listinné podobě. Postoj Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ale není znám. Může být buď benevolentní, anebo odmítavý.

V tomto případě lze uplatit takzvané zhojení neplatného právního jednání:

582 odst. 1 OZ

„Není-li právní jednání učiněno ve formě sjednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí.“

V případě potřeby lze smlouvu dodatečně podepsat elektronicky například i dva roky po podpisu její listinné podoby.

Nevíte si rady s procesem veřejné zakázky? Kontaktujte nás na e-mailu govdaily@govdaily.cz nebo telefonicky na +420 224 492 543 a my vám rádi poradíme.

Zdroj: autorMezi naše odběratele patří

© 2014 GovDaily.cz enovation s.r.o. ISSN 1805-8167
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.